تخت بیمارستان پارس تجهیز طب
محبوب ترین محصولات پارس تجهیز طب
 • دستكش لاتكس OP
  112000 تومان
 • اکسیژن ساز 10 لیتری
  31000000 تومان
 • اکسیژن ساز 5 لیتری ایرانی
  13000000 تومان
 • بای پپ رسپیروکس G2
  18000000 تومان
 • آی یو دی میرنا
  2950000 تومان
 • بای پپ برند رسپیروکس G2
  19500000 تومان
 • صندلی تابوره
  تومان
 • برانکارد اورژانس NF_A2
  تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر ایر سپ
  47000000 تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر فیلیپس
  46000000 تومان
 • ترالی بیمارستان پارس تجهیز طب
  جدیدترین محصولات پارس تجهیز طب
 • دستكش لاتكس OP
  112000 تومان
 • اکسیژن ساز 10 لیتری
  31000000 تومان
 • اکسیژن ساز 5 لیتری ایرانی
  13000000 تومان
 • بای پپ رسپیروکس G2
  18000000 تومان
 • آی یو دی میرنا
  2950000 تومان
 • بای پپ برند رسپیروکس G2
  19500000 تومان
 • صندلی تابوره
  تومان
 • برانکارد اورژانس NF_A2
  تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر ایر سپ
  47000000 تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر فیلیپس
  46000000 تومان
 • فهرست