تخت بیمارستان پارس تجهیز طب
محبوب ترین محصولات پارس تجهیز طب
 • دستكش ونيل و لاتكس
  تومان
 • اکسیژن ساز 10 لیتری
  61000000
  10٪
  55000000 تومان
 • اکسیژن ساز 5 لیتری ایرانی
  13000000
  12800000 تومان
 • صندلی تابوره
  تومان
 • برانکارد اورژانس NF_A2
  تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر ایر سپ
  47000000
  46750000 تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر فیلیپس
  46000000
  44000000 تومان
 • دستگاه ساکشن رسپیروکس
  5500000 تومان
 • بای پپ vestel
  18000000 تومان
 • دستگاه ونتیلاتور
  146500000 تومان
 • ترالی بیمارستان پارس تجهیز طب
  جدیدترین محصولات پارس تجهیز طب
 • دستكش ونيل و لاتكس
  تومان
 • اکسیژن ساز 10 لیتری
  61000000
  10٪
  55000000 تومان
 • اکسیژن ساز 5 لیتری ایرانی
  13000000
  12800000 تومان
 • صندلی تابوره
  تومان
 • برانکارد اورژانس NF_A2
  تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر ایر سپ
  47000000
  46750000 تومان
 • اکسیژن ساز 5لیتر فیلیپس
  46000000
  44000000 تومان
 • دستگاه ساکشن رسپیروکس
  5500000 تومان
 • بای پپ vestel
  18000000 تومان
 • دستگاه ونتیلاتور
  146500000 تومان
 • فهرست